Každý klient a interiér je pre nás jedinečný. Vieme sformulovať a využiť potenciál priestoru. Tvoríme autorský dizajn a rešpektujeme požiadavky klienta.

Atmosféra priestoru je pre nás začiatkom a zároveň cieľom. Poznáme mnoho ciest a spôsobov pre dosiahnutie tohto cieľa.

Všetky projekty