Každý klient a interiér je pre nás jedinečný. Vieme sformulovať a využiť potenciál priestoru. Tvoríme autorský dizajn a rešpektujeme požiadavky klienta.

Atmosféra priestoru je pre nás začiatkom a zároveň novým cieľom. Poznáme a ponúkame cesty a spôsoby pre dosiahnutie tohto cieľa.

Všetky projekty